Денес ќе бидам среќна. Знам дека сум создадена за тоа

Само денес ќе го живеам денот не обидувајќи се да ги решам сите животни проблеми. Денеска ќе внимавам како се однесувам. Нема да ги критикувам другите, ќе се поправам само себе си.

Само денес ќе бидам среќна. Знам дека сум создадена за тоа. Овој ден ќе се прилагодам на околностите, и нема да ги силам тие да ми се прилагодат на моите желби. Денес, само денес ќе и посветам време на добрата книга.

Храната е потреба на телото, а книгата за животот на душата. Овој ден ќе направам она што секогаш ми паѓа тешко: ако некој ме повреди нема за тоа да зборувам на сиот глас. Денес силно ќе верувам, дури и ако околностите покажат поинаку, дека некој горе се грижи за мене.

Токму денес нема да се плашам. Слободно ќе се радувам на се’ што денот ми носи. Можеби ќе ме обесхрабри сознанието дека така мора да биде цел живот.. Затоа денес ете ќе бидам таква..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: