Ако на другите мораш да им објаснуваш кој си, тогаш дефинитивно тоа не си

Сосем е ОК понекогаш да се откажеш од себе. Да се тргнеш од борба, од целите и уверувањата. Да се изолираш од ставови, од наметнати опптествени норми и кодекси на однесување.

Животот често почнува, кога ќе престанеме да ги живееме туѓи потреби и очекувања. Ќе ги осудуваат, а ти биди јак. Обично осудуваат оние кои длабоко во себе, себе си се обвинуваат.

Дозволи си себе си, малку да се исчистиш. Да бидеш сам. Не е животот нешто постојано да се мора. Тоа не излажаа. Диши. Провери дали го заборави детето во себе, прашај го што му е потребно.

Плачи, пишувај, пеј, смеј се…Прави едноставни работи и размислувај едноставно. Угоди си себе си, бидејќи често во животот, само себе ќе се имаш. Откажи се од себе, за да се вратиш Себе си.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: