Дај втора шанса..трета..четврта ама себе си !

Страдањето задава болка само затоа што се плашиш. Таа те прогонува затоа што се плашиш од неа. Не мораш да бегаш, не мораш да се плашиш.

Мораш да сакаш…Значи, сакај го страдањето. Не се опирај, не бегај од него. Вкуси како тоа во длабочината е слатко, предај се и не примај со омраза.

Твојата омраза е тоа што ти нанесува болка и ништо повеќе. Страдањето не е страдање, смртта не е смрт, ако ти не ги направиш такви.

Херман Хесе

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: