Дај втора шанса..трета..четврта ама себе си !

Страдањето задава болка само затоа што се плашиш. Таа те прогонува затоа што се плашиш од неа. Не мораш да бегаш, не мораш да се плашиш.

Мораш да сакаш…Значи, сакај го страдањето. Не се опирај, не бегај од него. Вкуси како тоа во длабочината е слатко, предај се и не примај со омраза.

Твојата омраза е тоа што ти нанесува болка и ништо повеќе. Страдањето не е страдање, смртта не е смрт, ако ти не ги направиш такви.

Херман Хесе

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: