Твоето срце е слободно, имај храброст да го следиш

Многу луѓе трошат многу пари за својата убавина. Од желба човекот да биде атрактивен, живее цела една индустрија. Редовно посетува салони за убавина во кои со сите можни средства се разубавува човечката надворешност. Скапа уметност, а на крајот краткотрајно крпење.

Обиди се еднаш со поинаква метода. Нема трошок никаков- Насмевка. Таа метода почнува во човечкото срце. Не станува збор за вештачка насмевка. Тоа е насмевка од внатрешната смиреност, од радоста на доброто срце.

Таквата насмевка, го прави човекот убав. Значи, добро срце. Па и тогаш кога носот, ти е прекраток или предолг, кога имаш брчки или пеги на кожата и кога косата ти е обелена: низ насмевка, лицето ќе ти сјае и така за секој ќе бидеш убав и атрактивен.

Phil Bosmans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: