Твоето срце е слободно, имај храброст да го следиш

Многу луѓе трошат многу пари за својата убавина. Од желба човекот да биде атрактивен, живее цела една индустрија. Редовно посетува салони за убавина во кои со сите можни средства се разубавува човечката надворешност. Скапа уметност, а на крајот краткотрајно крпење.

Обиди се еднаш со поинаква метода. Нема трошок никаков- Насмевка. Таа метода почнува во човечкото срце. Не станува збор за вештачка насмевка. Тоа е насмевка од внатрешната смиреност, од радоста на доброто срце.

Таквата насмевка, го прави човекот убав. Значи, добро срце. Па и тогаш кога носот, ти е прекраток или предолг, кога имаш брчки или пеги на кожата и кога косата ти е обелена: низ насмевка, лицето ќе ти сјае и така за секој ќе бидеш убав и атрактивен.

Phil Bosmans

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: