Како да разликуваш љубов, од врзување или страст?

Како да разликуваш љубов, од врзување или страст? Ништо полесно. Љубовта спасува и помага. Љубовта го менува карактерот. Љубовта го прави човекот трпелив, добродушен, грижлив, несебичен, искрен, храбар. Љубовта потикнува на развој. Љубовта помага да се намали алчноста, гневот и зависта.

С.Н.Лазарев- Тајната на семејната среќа

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: