Вие сте моќни, ако изберете тоа да бидете

Секогаш сме на вистинскиот пат, бидејќи секоја патека ќе не’ донесе на врвот на нашата планина. Само треба да запомнеме, дека нашата душа го знае патот!

И што повеќе се препуштаме, дозволуваме нашата душа да го превземе водството, за да се ускладиме со она што нашата душа посакува да го постигне во овој живот.

Ако посакувате да се предадете, започнете со изговарање на следниве зборови: Боже, покажи ми го патот! Те молам, дозволи ми да се предадам на патот на својата душа и да верувам во мудрост, која ја чувам во себе. Те молам, дозволи ми да се чувствувам воден на секој чекор. Дозволи ми да Ти се предадам, да Ти служам. Дозволи ми да се донесам до вистинските акции во вистинско време.

Кога ќе му дозволиме на нашата душа да не’ води, кога дозволуваме нашата душа да сјае, природниот ритам и тек се појавува. Овој тек не’ става во правец на нашата духовна патека, ни помага да се чувствуваме помалку врзани за животните случување и ни дозволува со поголема леснотија, да видиме како овде учиме да ја зајакнеме енергијата на Љубовта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: