Не сте родени да ги плаќате сметките и да умрете

Никогаш не можеш да бидеш она што не си. Можеш да бидеш само она што си и тоа е се’.

А всушност токму сега, овој момент си она што си и тоа без никаков напор. Луѓето се раѓаат во вистина, но растат верувајќи во лага.

Една од најголемите лаги во приказната на човештвото е лагата за нашето несовршенство. Тоа е само приказна, но ние во неа веруваме и се користиме со неа за да проценуваме, да се казнуваме и да ги оправдуваме своите грешки.

Совршено е се’ што Бог создал. Ако не го согледуваме сопственото совршенство, тоа е затоа што нашето внимание не сме го насочиле на сопствената приказна. Лагите содржани во таа приказна не дозволуваат да ја согледаме вистината.

Но, таа приказна можеме да ја промениме и да се вратиме на вистината со помош на свесноста.

Don Miguel Ruiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: