Внимавај на себе, да не бидеш згмечен под нечие туѓо тркало на среќата.

Најсреќните луѓе немаат најдобро од се’. Тие прават најдобро од се’! Најсреќните луѓе немаат секогаш најголемно финансиско богатство. Тие секогаш имаат најголемо духовно богатство!

Најсреќните луѓе не живеат секогаш во најдобри градови. Тие секогаш живеат во најдобрата состојба на умот!

Бидејќи среќата е состојба на умот. Среќата е нешто што сите можат да ја имаат. Вистинската среќа никогаш не се наоѓа надвор од тебе. Не се наоѓа, ни во имот, ни во богатство.

Среќата секогаш и исклучиво се наоѓа во нас. Среќата е состојба на умот.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: