Внимавај на себе, да не бидеш згмечен под нечие туѓо тркало на среќата.

Најсреќните луѓе немаат најдобро од се’. Тие прават најдобро од се’! Најсреќните луѓе немаат секогаш најголемно финансиско богатство. Тие секогаш имаат најголемо духовно богатство!

Најсреќните луѓе не живеат секогаш во најдобри градови. Тие секогаш живеат во најдобрата состојба на умот!

Бидејќи среќата е состојба на умот. Среќата е нешто што сите можат да ја имаат. Вистинската среќа никогаш не се наоѓа надвор од тебе. Не се наоѓа, ни во имот, ни во богатство.

Среќата секогаш и исклучиво се наоѓа во нас. Среќата е состојба на умот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: