На малите работи во животот, се гледаат големите луѓе

Не верувајте… Не верувајте, кога ќе ви кажат дека не заслужувате, бидејќи не знаат ни тие дека заслужуваат. Не верувајте, кога ќе ви кажат дека љубов не постои, тие само уште не ја почувствувале.

Не верувајте, кога ќе ви речат дека не можеш да бидеш и имаш, бидејќи и нив ги учеа дека мора да изберат. Не верувајте, кога ќе ви кажат дека сите луѓе се лоши, тие се само оние, кои луѓето уште не ги разбираат. Не верувајте, кога ќе ви речат дека е нешто невозможно, тие само не сведочеле на величенственоста на синхроницитетот и креацијата.

Не верувајте, кога ќе ви кажат дека не смеете да посакувате, тие само се плашат дека нивните желби нема да се остварат. Не верувајте, кога ќе ви кажат дека не можеш трајно да бидеш среќен, тие само тоа уште го немат постигнато.

Не им верувајте…Бидејќи ако им поверувате, истата реалност ќе ја живеете, па и вие во тоа ќе поверувате.

Ана Бучевиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: