Вистинскиот живот не е утре, туку сега!

Живееш ли?

Или вегетираш потикнат и програмиран однадвор како на производна лента на масовни артикли? Знаеш ли колку при тоа се губи радост и среќа?

Остави го еднаш на мир автомобилот и уживај во заедништвото во домот. Исклучи го телевизорот и помини ги последните половина час во денот со твојот брачен другар.

Меѓу најважните работи во бракот спаѓа заедничкиот ручек. Обиди се секогаш да бидеш среќен на наједноставен начин. Не барај среќа во неживите, бесмислени работи, туку најпрво ‘дома’ , во пријатно заедништво со другите.

Phil Bosmans

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: