Вистинскиот живот не е утре, туку сега!

Живееш ли?

Или вегетираш потикнат и програмиран однадвор како на производна лента на масовни артикли? Знаеш ли колку при тоа се губи радост и среќа?

Остави го еднаш на мир автомобилот и уживај во заедништвото во домот. Исклучи го телевизорот и помини ги последните половина час во денот со твојот брачен другар.

Меѓу најважните работи во бракот спаѓа заедничкиот ручек. Обиди се секогаш да бидеш среќен на наједноставен начин. Не барај среќа во неживите, бесмислени работи, туку најпрво ‘дома’ , во пријатно заедништво со другите.

Phil Bosmans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: