Ако мислиш на вчера, ќе си го упропастиш денешниот ден

Не можете да имате подобро минато, затоа веднаш напуштете ја таа идеја!

Направивте најдобро што тогаш можевте, со оглед на околностите. Наместо да се впуштате во жалење, мислите нека ви останат на Љубов и вашите дела, нека произлегуваат од таа Љубов.

Минатото е завршено, вие повеќе не сте таа личност! Не се исполнувајте со вина и лутина, околу тоа што требало тогаш да направите!

Научете ги своите лекции и знајте дека денес сте нова личност и нова душа.

Wayne Dyer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: