Ако мислиш на вчера, ќе си го упропастиш денешниот ден

Не можете да имате подобро минато, затоа веднаш напуштете ја таа идеја!

Направивте најдобро што тогаш можевте, со оглед на околностите. Наместо да се впуштате во жалење, мислите нека ви останат на Љубов и вашите дела, нека произлегуваат од таа Љубов.

Минатото е завршено, вие повеќе не сте таа личност! Не се исполнувајте со вина и лутина, околу тоа што требало тогаш да направите!

Научете ги своите лекции и знајте дека денес сте нова личност и нова душа.

Wayne Dyer

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: