За да успееш, прво треба да веруваш дека можеш

Понекогаш треба да бидеш јак за себе. Мораш да знаеш дека си добра личност и добар пријател.

Она што треба да биде, ќе заврши добро, а она што не е- нема. За љубов вреди да се бориш, но понекогаш не можеш да се бориш. Од време на време, луѓето треба да се борат за тебе.

Ако не, само треба да тргнеш напред и да сфатиш дека она што си им дал, е повеќе од она што тие се подготвени да дадат. Понекогаш луѓето ќе ја препознаат вистинската работа и нема да дозволат да изгубат нешто вистинско. Секогаш бори се, се додека повеќе не можеш, а потоа пушти нека се борат за тебе.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: