Мојата тишина зборува, повеќе од било кој збор..

Не трагајте по мир. Не трагајте за било која состојба, освен за она во кое сега се наоѓате; во спротивно, ќе предизвикате внатрешен судир и несвесен отпор.

Простете си себе си, што не сте спокојни. Оној момент кога потполно ќе го прифатите своето неспокојство, тоа ќе се преобрази во спокојство.

Се’ што во потполност ќе прифатите, ќе ве одведе до целта, ќе ве одведе до спокојство.

Тоа е чудото на предавањето.

Екхарт Толе

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: