Мојата тишина зборува, повеќе од било кој збор..

Не трагајте по мир. Не трагајте за било која состојба, освен за она во кое сега се наоѓате; во спротивно, ќе предизвикате внатрешен судир и несвесен отпор.

Простете си себе си, што не сте спокојни. Оној момент кога потполно ќе го прифатите своето неспокојство, тоа ќе се преобрази во спокојство.

Се’ што во потполност ќе прифатите, ќе ве одведе до целта, ќе ве одведе до спокојство.

Тоа е чудото на предавањето.

Екхарт Толе

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: