Каква сум, таква сум! 😍

Често ја читаме и слушаме пораката: ‘Тргни и ќе стигнеш’. На патот помеѓу ‘тргни’ и ‘ ќе стигнеш’ има многу чекори на саморазвој кои бараат дисциплина, истрајност и верба дека самонапредувањето навистина ќе го доносе животот кој го посакуваме.

Во светот на неправда, суета и злоба, брзо паѓаме во лошо расположение. Затоа е важно каде сме тргнале. Нашата мали, секојдневни, на изглед неважни подобрувања, ги храниме со сопствена доследност.

До целта, до која се стремиме не’ водат ситни секојдневни чекори кои се зголемуваат во убави исходи на долги патеки. До сопствената посебност долг е патот, на кој е потребно да се држиме до своите визии и срце полно со љубов.

Каде ќе стигнеме ако немаме визија и љубов за сопствен раст, да бидеме подобри и да имаме повеќе способност? Тргнете во правец на своите можности, бидејќи во спротивно, ќе ве стигне вашата сопствено незадоволство. А со неа се тешки чекорите. Визијата, оној кој сакате да бидете, ќе ве одведе на местото на кое можете да создадете она што сакате да имате.

Драгана Стојиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: