Зрелата жена е збир на сите можни убавини, бидејќи е Жена

Зрелата жена не доминира, таа допира. Не провоцира, предизвикува. Не е поинтелигентна, мудра е. Не инсинуира, суптилно го покажува патот.

Не се брза, го чека вистинскиот момент. Не оди, туку течи. Не лета, лебди. Не и’ треба квантитет, преферира квалитет. Не гледа, забележува. Не оди, шета.

Не суди, анализира. Не теши, го грее срцето. Не бара, ги буди чувствата. Не сопнува, ослободува. Не шармира, восхитува. Нема барања, селективна е. Не блеска, свети.

Не сака да ја набљудуваат, повеќе сака да ја слушаат. Не погаѓа, забележува. Не зборува за сексот, учител е во уметноста на љубовта.

Не е лесна, флексибилна е. Не се раѓа, во постојано цути. И конечно зрелата жена е збир на сите можни убавини, бидејќи е Жена.

Ranacer Humano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: