Барам сила, но не за да бидам посилна, туку да го совладам својот најголем непријател- самата себе!

Дозволи ми моите раце полни со почитување да ги допрат работите кои Ти ги создаде. Изоштри го моето уво да го слушне Твојот глас. Направи ме мудра за да го разберам знаењето што ТИ тајно си го ставил во секој лист, во секој камен.

Барам сила, но не за да бидам посилна од своите браќа, туку да го совладам својот најголем непријател- самата себе! Дај ми мирно да ги прифатам работите кои не можам да ги променам. Дај ми храброст да ги сменам работите кои можам да ги сменам.

Дај ми мудрост да разликувам едно од друго. Не молам да бидам заштитена од опасност, туку без страв да се соочам со него. Не молам да престане мојата болка, туку молам за јако срце да совладам сѐ. Не барам сојузници во животната борба, туку да се потпирам на сопствените сили.

Не молам за спас од стравот, туку за надеж да ја освојам својата слобода..

Ајлин Кеди

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: