Ги сакам луѓето на кои ситниците им значат

Зрелата личност не се заљубува, таа се воздигнува во љубов. Кога зрела личност дава Љубов, таа дава без никакви услови – едноставно дава.

Кога зрелата личност дава Љубов, таа чувствува благодарност што ја прифаќате нејзината љубов а не обратно. Кога две зрели личности се сакаат, се случува еден од најголемите парадокси на животот, еден од најубавите феномени: тие се заедно, како едно.

Но, нивното ” едно” не ја уништува нивната индивидуалност, всушност таа љубов ги поттикнува да станат по индивидуални. Две зрели личности си помагаат еден на друг да бидат послободни.

Како можете да доминирате со личност што ја сакате? Доминацијата е вид на лутина, непријателство. Нивните индивидуалности не се спротиставени една на друга- тие се надополнуваат и подобруваат. Нивната слобода се обогатува. Кога тече сѐ слободно тогаш се создава вистинска убавина. Оние кои не созреле, само се вљубуваат…зрелите се Сакаат..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: