Ги сакам луѓето на кои ситниците им значат

Зрелата личност не се заљубува, таа се воздигнува во љубов. Кога зрела личност дава Љубов, таа дава без никакви услови – едноставно дава.

Кога зрелата личност дава Љубов, таа чувствува благодарност што ја прифаќате нејзината љубов а не обратно. Кога две зрели личности се сакаат, се случува еден од најголемите парадокси на животот, еден од најубавите феномени: тие се заедно, како едно.

Но, нивното ” едно” не ја уништува нивната индивидуалност, всушност таа љубов ги поттикнува да станат по индивидуални. Две зрели личности си помагаат еден на друг да бидат послободни.

Како можете да доминирате со личност што ја сакате? Доминацијата е вид на лутина, непријателство. Нивните индивидуалности не се спротиставени една на друга- тие се надополнуваат и подобруваат. Нивната слобода се обогатува. Кога тече сѐ слободно тогаш се создава вистинска убавина. Оние кои не созреле, само се вљубуваат…зрелите се Сакаат..

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: