Промената е неминовна во сечии живот, бидејќи е сам живот

Промената е неминовна во сечии живот, бидејќи е сам живот. Ако самите не ја иницираме кога ќе почувствуваме дека е момент, животот ќе нѐ натера.

Вака или така. Без неа се гасиме. Стануваме несреќни, тажни, разочарани, неподносливи и за себе и за другите. Промената на секој му носи благослов. Го тера напред.

Оној кој со среќа ја чека промената, тој знае каде оди. Таму каде што одбрал. Оној кој не го избрал патот поради страв, ќе ја открие својата сила кога ќе дојде време.

По промената никогаш не сме исти. Имаме сосем ново искуство. Поголемата интелигенција знае кога е доста. И тоа ќе ни го покаже. Преку промена.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: