Научив дека времето се лизга низ нашите прсти, како зрнца песок и никогаш не се враќа

“…Секој од нив ја разбира важноста на времето. Секој од нив го има развиено она што јас го нарекувам- свест за времето. Научив дека времето се лизга низ нашите прсти како зрнца песок и никогаш не се враќа.

Оние што мудро го користат времето од најрана возраст, се наградени со богат, продуктивен и задоволувачки живот. Тие што никогаш не го откриле принципот дека – владеењето на времето е владеење со животот, никогаш нема да го сфати огромниот човечки потенцијал.

Времето се’ изедначува. Она што ги разликува луѓето што водат извонреден живот од останатите што ја трчаат трката, е начинот на којшто тие го користат времето”.

Робин Шарма

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: