Научив дека времето се лизга низ нашите прсти, како зрнца песок и никогаш не се враќа

“…Секој од нив ја разбира важноста на времето. Секој од нив го има развиено она што јас го нарекувам- свест за времето. Научив дека времето се лизга низ нашите прсти како зрнца песок и никогаш не се враќа.

Оние што мудро го користат времето од најрана возраст, се наградени со богат, продуктивен и задоволувачки живот. Тие што никогаш не го откриле принципот дека – владеењето на времето е владеење со животот, никогаш нема да го сфати огромниот човечки потенцијал.

Времето се’ изедначува. Она што ги разликува луѓето што водат извонреден живот од останатите што ја трчаат трката, е начинот на којшто тие го користат времето”.

Робин Шарма

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: