Во животот, собирај ги миговите кои се помнат

Смртта е сознание, сигурно сознание, единствено за кое знаеме дека ќе нè стигне. Нема исклучоци ниту изненадувања, сите патишта водат до неа, сè што правиме тоа е подготовка за неа, подготовка штом првпат ќе заплачеме удирајќи со челото на подот, секогаш сме ѝ поблиску, никогаш подалеку.

Па ако е сигурно сознание, зошто се чудиме кога ќе дојде. Ако е овој живот краток поминок, што трае само час или ден, зошто се бориме да го продолжиме уште еден ден или еден час.

Земскиот живот е лажен, вечноста е подобра.

Дервишот и смртта – Меша Селимовиќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: