Во животот, собирај ги миговите кои се помнат

Смртта е сознание, сигурно сознание, единствено за кое знаеме дека ќе нè стигне. Нема исклучоци ниту изненадувања, сите патишта водат до неа, сè што правиме тоа е подготовка за неа, подготовка штом првпат ќе заплачеме удирајќи со челото на подот, секогаш сме ѝ поблиску, никогаш подалеку.

Па ако е сигурно сознание, зошто се чудиме кога ќе дојде. Ако е овој живот краток поминок, што трае само час или ден, зошто се бориме да го продолжиме уште еден ден или еден час.

Земскиот живот е лажен, вечноста е подобра.

Дервишот и смртта – Меша Селимовиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: