Најдобриот ден во твојот живот е оној ден, кога ќе одлучиш дека животот е само твој

Најдобриот ден во твојот живот е оној ден кога ќе одлучиш дека животот е само твој. Без изговори или оправдувања.

Без никој на кој ќе се потпреш, од кој ќе зависиш или некој кој ќе го обвиниш за своите промашувања.

Денот е твој.

Чудесно е патувањето пред тебе и само си ти одговорен за неговиот квалитет.

Тоа е ден кога твојот живот навистина почнува.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: