Не живееш според човечките, туку според божествените закони

Очекувај го само најдоброто и очекувај да ти се исполни секоја потреба, дури и навидум невозможната. Не ограничувај се никогаш, ниту мисли дека не би требало да очекуваш премногу.

Согледај ги јасно своите потреби, изговори ги, а потоа имај целосна вера и доверба дека ќе се исполнат. Како ќе се исполнат, тоа препушти Ми го Мене. Морам да работам низ различни канали за да го остварам тоа, но со Мене сите работи се можни.

Затоа препушти се и гледај како се остваруваат Моите чуда и Мојата слава, биди вечно благодарен и користи сѐ за доброто на целоста во секое време. Не живееш според човечките, туку според божествените закони; затоа сѐ може да се случи во секое време. Очекувај чуда и гледај како се случуваат.

Секогаш имај ја предвид мислата за напредокот и изобилството и знај дека, правејќи го тоа, ќе ги раздвижиш силите што ќе го остварат тоа. Колку си попозитивен толку побрзо ќе се случи сѐ.

Ајлин Кеди – ‘Отворање на внатрешните порти’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: