За да сакаме вистински, треба да се одвикнеме од сите лаги во кои веруваме

Лесно е да се сака. Тоа воопшто не е напорна работа. Но, сепак имаме многу работа, односно мораме да се одвикнеме, од сите оние лаги во кои веруваме.

Да се одвикнеме од лагата не е лесно, да се чувствуваме сигурни, бидејќи сме многу врзани за неа. Но, што повеќе вежбаме, ја живееме вистината, ќе ни биде полесно да се одвоиме од лагите. Љубовта е нешто многу повеќе, од она што можеме да опишеме со зборови.

Како што веќе реков, за вистината всушност не можеме да зборуваме: треба да се искуси. Исто важи и за љубовта. Единствен начин вистински да ја осознаеме љубовта е искуството на љубов: треба да се има храброст и да се скокне во океанот на љубовта, за да ја спознаеме нејзината целост.

Ако како уметник вежбате љубов, ако непрестано вежбате, доаѓа моментот кога се’ станува одраз на вашата љубов. Како можете да знаете дека ја имате во себе љубовта?

Кога приказната која себе си си ја раскажувате станува трајна љубовна приказна.

Don Miguel Ruiz

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: