За да сакаме вистински, треба да се одвикнеме од сите лаги во кои веруваме

Лесно е да се сака. Тоа воопшто не е напорна работа. Но, сепак имаме многу работа, односно мораме да се одвикнеме, од сите оние лаги во кои веруваме.

Да се одвикнеме од лагата не е лесно, да се чувствуваме сигурни, бидејќи сме многу врзани за неа. Но, што повеќе вежбаме, ја живееме вистината, ќе ни биде полесно да се одвоиме од лагите. Љубовта е нешто многу повеќе, од она што можеме да опишеме со зборови.

Како што веќе реков, за вистината всушност не можеме да зборуваме: треба да се искуси. Исто важи и за љубовта. Единствен начин вистински да ја осознаеме љубовта е искуството на љубов: треба да се има храброст и да се скокне во океанот на љубовта, за да ја спознаеме нејзината целост.

Ако како уметник вежбате љубов, ако непрестано вежбате, доаѓа моментот кога се’ станува одраз на вашата љубов. Како можете да знаете дека ја имате во себе љубовта?

Кога приказната која себе си си ја раскажувате станува трајна љубовна приказна.

Don Miguel Ruiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: