Нека ти судат. И погрешно нека разберат. Нека те оговараат. Нивното мислење не е твој проблем.

Нека ти судат. И погрешно нека разберат. Нека те оговараат. Нивното мислење не е твој проблем.

Ти остани љубезен, посветен на љубовта и слободен во својата автентичност. Без оглед што ќе ти направат или кажат, немој да се сомневаш во својата вредност или убавината на својата вистина.

Само продолжи да сјаеш како што веќе правиш.

Scott Stabile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: