Околностите не го прават човекот, тие го откриваат

Денес, смирете го вашиот фокус, во пронаоѓање на грешки во вас или во светот околу вас. Вие сте креатор на вашето живеење и сеприсутна е Љубовта во вас.

Вашата способност да бидете самодоволни, на крајот ќе ја потиснат, навиката, на препишување вина кон другите. Вашиот живот е резултат, на сите одлуки кои ги донесовте до денес и никој друг не може да биде виновен за било што, што се случило во вашиот живот. Околностите не го прават човекот, тие го откриваат.

dr.Wayne Dyer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: