Околностите не го прават човекот, тие го откриваат

Денес, смирете го вашиот фокус, во пронаоѓање на грешки во вас или во светот околу вас. Вие сте креатор на вашето живеење и сеприсутна е Љубовта во вас.

Вашата способност да бидете самодоволни, на крајот ќе ја потиснат, навиката, на препишување вина кон другите. Вашиот живот е резултат, на сите одлуки кои ги донесовте до денес и никој друг не може да биде виновен за било што, што се случило во вашиот живот. Околностите не го прават човекот, тие го откриваат.

dr.Wayne Dyer

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: