Отпушти го она што не ти е судено

Отпуштете ги мислите и грижата за утре, за иднината. Наместо тоа, поставете си задача, дека ќе уживате во денешниот ден малку повеќе.

Многу е тешко, нешто да се постигне, ако сте оптеретени со резултатот. Меѓутоа, ако се опуштите и бидете мирни, ќе имате поголема прилика да станете инспирирани и ефикасни.

Инспирација доаѓа од зборот ‘in Spirit’, а кога сте ‘ in Spirit’ (во духот) тогаш сте инспирирани. Иднината, не е нешто за кое треба да се грижите, бидејќи вие сте целосно во Сега- се’ што е, што од секогаш било и ќе биде е само – Сега.

dr.Wayne Dyer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: