Чувајте ја душата.Тоа е прво што го добивате и последно што ве напушта

За мене е најважно човекот да биде човек, отколку светец. Лесно е да се биде боженствен, гуру или било што посебно, но не е лесно да се биде човек.

Тешко е да се дава, најтешко е да се разбере. Човекот е дојден до точка, од која сфаќа дека е неспособен да ја оствари својата основна човечност. Ако човекот е во состојба да биде човек, тој мора да убие се’ во себе.

Пред да може да се свири на флејта од бамбус , бамбусот мора да се издлаби! Вие така мора да се испразните. Морате да бидете во состојба да ги поднесете поразите, критиката и да живеете со страстите.

Мора да престанете со стравувањата, да бидете подготвени да ве прогонуваат и отфрлаат. Не смеете да очекувате да бидете сакани или почитувани: тоа е императив!

Свами Сатијананда Сарасвати

Leave a Reply

Up ↑

%d