Токму Ти си нечија причина за насмевка

Еден ден ќе се разбидиш и ќе сфатиш дека стана шума. Пушти корени, и во неа пронајде сила, за која никогаш не мислеше дека ја имаш.

Стана појака и поубава, полна со квалитети кои животот ги создава. Научи како негативноста околу себе, да ја претвориш во кислород кој ти го олеснува дишењето.

Во тебе живеат голем број диви животни кои се нарекуваат приказни. Разни прекрасни птици, кои се наоѓаат во твојит ум и се нарекуваат сеќавања.

Стана неверојатна, самостојна и целовита личност со неопишливи можности. Треба бескрајно да бидеш горда на себе, колку напредуваше, од семето кое некогаш беше.

Nikita Gill

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: