Човекот не е создаден за пораз. Човекот може да биде уништен, но не и поразен

Откажување значи дека се потценуваш. Тоа значи, да му дозволиш на стравот, да ги ограничува твоите можности и да те држи во место.

Отпуштање значи ослободување на самата себе, од нешто, што повеќе не ти служи. Тоа значи одалечување од луѓе и уверувања кои те трујат и кочат, за да може во својот живот, да се направи место за односи и идеи, кои придонесуваат кон твојата благосостојба и среќа.

Откажувањето го кочи твојот живот. Отпуштањето му дава крила. Откажувањето значи затворање. Отпуштање значи слобода. Откажување е пораз за самиот себе.

Затоа, кога следниот пат ќе одлучиш, да отпуштиш нешто или некој, кој ја кочи твојата среќа и твојот личен раст, а таа личност ќе те обвини за откажување и слабост, потсети се самата себе, на разликата помеѓу овие два поими.

Потсети се, дека не ти треба ничија дозвола или одобрување, да живееш на начин, кој тебе ти одговара. Никој нема право да ти зборува, кој да бидеш и како да живееш. Никој нема право да одлучи, како твојот живот треба да изгледа и кој треба да биде дел од твојот живот.

Никој, освен тебе сама.

Daniell Koepke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: