Нашите животи го почнуваат својот крај, оној ден кога ќе замолчиме за значајните нешта

Кога нашите срца се отворени и кога сакаме, се почитуваме едни со други, способни сме, да им дадеме потпора на нашите партнери, дури и кога не се така совршени, како што мислиме во раните фази на врската.

Духовната привлечност, ни дава моќ, да ги совладаме осудите, сомнежите, барањата и критичноста, која можеби понекогаш ја доживуваме. Дури и ако нашите срца повремено се затворат, полесно го наоѓаме патот, назад кон таа љубов, ако имаме цврсти темели.

Со враќање кон љубовта, на крајот стекнуваме самодоверба и самоувереност, која е потребна за да го одбереме својот посебен животен партнер.

Наместо, меѓусебно да се борите за моќ, што многу парови тоа го прават, ќе можете да ја искористите таа духовна привлечност, за пронаоѓање на вистинскиот компромис, кога тоа е потребно и простувањето на партнерот што не е совршен.

Од книгата- ‘Мажите се од Марс, жените од Венера’

Dr.John Gray

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: