Нашите животи го почнуваат својот крај, оној ден кога ќе замолчиме за значајните нешта

Кога нашите срца се отворени и кога сакаме, се почитуваме едни со други, способни сме, да им дадеме потпора на нашите партнери, дури и кога не се така совршени, како што мислиме во раните фази на врската.

Духовната привлечност, ни дава моќ, да ги совладаме осудите, сомнежите, барањата и критичноста, која можеби понекогаш ја доживуваме. Дури и ако нашите срца повремено се затворат, полесно го наоѓаме патот, назад кон таа љубов, ако имаме цврсти темели.

Со враќање кон љубовта, на крајот стекнуваме самодоверба и самоувереност, која е потребна за да го одбереме својот посебен животен партнер.

Наместо, меѓусебно да се борите за моќ, што многу парови тоа го прават, ќе можете да ја искористите таа духовна привлечност, за пронаоѓање на вистинскиот компромис, кога тоа е потребно и простувањето на партнерот што не е совршен.

Од книгата- ‘Мажите се од Марс, жените од Венера’

Dr.John Gray

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: