Љубовта никогаш не умира сама, луѓето ја убиваат

Мирно седиме и гледаме како светот се движи околу нас. Потребно е многу време, за човек да научи како да го прави тоа.

Се чини дека само старите умеат да седат, еден до друг во тишина и сепак да бидат среќни. Младите се нетрпеливи, наметливи и мораат секогаш да ја прекинат тишината.

Штета, бидејќи тишината е чиста. Тишината е света. Таа ги зближува луѓето, бидејќи само оние кои се чувствуваат удобно еден покрај друг, можат да седат заедно без да зборуваат. Ова е еден голем парадокс.

Николас Спаркс

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: