Не постои погрешно мислење. Постојат мислења што не се сложуваат со нашето. Тоа е се

Во вашиот живот биле ситуации, за кои сте мислеле, дека не е можно да се изборите. А вие сте се избориле. Во вашиот живот биле проблеми, за кои мислевте, дека нема да се решат. А вие сте ги решиле. Во вашиот живот биле губитници, за кои мислевте дека нема да ги преживеете. Ама сте ги преживеале.

Вие сте денес овде, појаки и попаметни, со богато искуство и знаење како резултат на сето тоа. Иако патот не беше сигурно лесен, вие успешно сте поминале по него. Секако, тешкотиите ве очекуваат и во иднина, а можеби и сега минувате низ тежок период низ животот.

Поради тоа треба од време на време, да се свртите наназад и да се сетите- кога си мислевте дека не можете да се изборите, а се изборивте. И можеби, кога ќе се сетите на тоа, ќе сфатите дека нема причина да се сомневате во себе. Бидејќи без оглед, какви предизвици животот ќе ви приреди, вие ќе се изборите со него.

А сега најважното- ќе се изборите.

Ralph Marston

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: