Која е поентата да се биде жив, ако барем не се обидеш да направиш нешто извонредно?

Ако не се потрудиме, да оставиме во главата доволно простор, за толку прекрасни работи, кои во овој момент, не се осмелуваме ни да ги сонуваме, тогаш тие нема да можат да се појават.

А најмногу може да не’ развесели, кога ќе добиеме нешто убаво, што не сме очекувале. ‘Ако не очекуваш неочекувано, нема ни да го најдеш, бидејќи тоа не се достигнува со обидување, ни со потрага’. Хераклит ова го рекол и бил во право.

Животот е восхитен со тоа да ти го донесе Неочекуваното. Дали си ти во состојба да го примиш? Вистина, да се верува во доаѓањето на Неочекувањето, извор е на надеж. Како можеш да се надеваш на нешто возбудливо и прекрасно, ако се надеваш, само на она што веќе го очекуваш?

Затоа, секогаш мораш да мислиш, дека било што може да се случи. Од твоите идеи и твоите соништа, внатре во тие оквири!

Запомни, Бог е стручњак за Неочекувано.

Neale Donald Walsch

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: