Очекувањата, се причина за сите разочарувања

Секогаш е лесно да очекуваш и бараш почитување од другите. Едноставно е да ги критикуваш другите, кои немаат почитување или се непристојни. Тешко е да се бара почитување од самиот себе. Без почитување кон себе, не можеш да добиеш почитување од другите. Секогаш ќе делуваш против себе.

Без самопочит, секогаш почитувањето, ќе го бараш надвор од себе и постојано ќе бидеш изложен на милост и немилост, на хировите на другите.

Не можеш да добиеш почитување, со инсистирање за почит. Почитувањето можам да го добијам единствено, кога ќе го дадам на самата себе и на другите.

Ishwariya Vihwa Vidyalaya

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: