Следете го вашето срце без сомневање. Ако е во право, ќе успеете, ако не, ќе научите

Им благодарам на сите, кои се смееја на моите соништа, ми ја разбранивте мојата мечта. Им благодарам на сите, кои посакуваа да ме стегнат во своите окови. Ме научивте колкава е вредноста на слободата.

Им благодарам на сите, кои ме лажеа, ми ја покажавте силата на вистината. Им благодарам на сите, кои не веруваа во мене, вие од мене очекувавте да ги помрднам планините.

Им благодарам на сите, кои ме отпишаа, вие ја потикнавте мојата храброст. Им благодарам на сите, кои ме оставија, ми дадовте простор да создавам.

Им благодарам на сите, кои ме предадоа и изневерија, вие ме претворивте во праведник. Им благодарам на сите, кои ме повредија, вие ме научивте да растам во својата болка.

И најважно, им благодарам на сите кои ме сакаат, ваков каков што сум, вие ми давате сила да живеам.

Коељо

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: