Се’ што ти доаѓа во животот е дадено од Љубов, дури и болните работи

На светот има многу страдања кои ги носиме и кои ги наследивме. И не нужно, затоа што си направил нешто лошо. Секој од нас има нешто што носи, некој терет, нешто што ќе ти помогне да зарониш длабоко, да пронајдеш и да ја разбудиш својата мудра моќ.

Ни треба некоја врста отпор за тоа. Животот тоа ти го набавува, за сопствен раст. Всушност, тоа е облик на љубов, само што сме биле премногу незрели, тоа да го почитуваме, да го видиме.

Се’ што ти доаѓа во животот е дадено од љубов, дури и болните работи кои можеш да ги прерастеш, надминеш. Штом ќе почнеш да им зборуваш ‘благодарам’- се ослободуваш од нив. Немаш природен непријател во универзумот, освен сопственото размислување.

Мораш да ги надминеш темните патишта на умот и да ги надминеш, без цинизам. Не смееш да ја изгубиш својата благодарност и почит и да му заблагодариш на Бог- за се’.

Mooji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: