Бог е во секој од нас

Во животот на човекот постојат големи заблуди. Првата е, кога будалата смета, дека е многу поважна и подобра од паметниот човек. Тоа му штети на неговата душа и предизвикува, непријатност во судбината.

Другата е, кога паметен човек смета, дека е многу значаен и подобар од будалите. Тоа доведува до појава на гордост, чувство на надмоќ, груб, суров карактер и порано или подоцна, ќе се јават големи проблеми.

Постојат уште некои. Кога богаташ мисли, дека е подобар од сиромашен човек и обратно. И во едниот и другиот случај, душата почнува да се расипува. Исто така, кога морален и честит човек, се смета себе си за подобар од неморалните луѓе, а неморалните луѓе, прават се’ да бидат надмоќни. Меѓутоа, сите имаат божествена суштина. Бог е во секој од нас.

С.Н Лазарев

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: