Каде што ти е срцето, таму ќе го пронајдеш твоето богатство

Животот нема гаранција или сигурност. Животот е таков како што се одвива, на најнеочекуван и непредвидлив начин. Се’ што можете да одржите одвнатре се вештината за добрина, љубов, љубезност, сочувство и благодарност.

Ако овие особини не се негуваат секој момент, во вас ќе остане само жалење и разочарување. Смртта е гарантирана. Она што имате во моментот на смртта, е се’ она што можете да го наречете свое.

Богатото срце ќе биде исполнето со добрина и милост. Сиромашното срце, ќе биде исполнето со разочарување и жалење. Значи, изборот е ваш.

Се’ што имате, се моментите на будната состојба, која ќе ја употребите, за да ја одредите својата судбина и одредиште. Состојбите на сон и спиење вам не ви припаѓаат.

Моханџи зборува за практичната мудрост.

Leave a Reply

Up ↑

%d