Во животот постојат денови кои треба да се издржат

Ако треба да бираме, помеѓу задоволството и удобноста во надворешниот свет од една страна и смиреност, внатрешна слобода и голема среќа одвнатре, треба да се одлучиме за ова другото.

Бидејќи ако сме во состојба во себе да ги пронајдеме, тогаш надворешниот свет ќе се погрижи сам за себе. Дури и кога имаме удобен и пријатен надворешен живот, ако нашиот внатрешен мир е пореметен, не сме во состојба да уживаме, со сето тоа што имаме околу себе.

За да направиме трансформација, треба да направиме увид, кога размислуваме само за себе и се врзуваме за работи, кога себе и својата среќа ја сметаме за најважна работа- тогаш егото и неговото врзување, е она што ја ремети внатрешната среќа.

Дури и ако водиме добро организиран живот, може многу тешко да се најде внатрешната среќа, бидејќи не можеме потполно да бидеме задоволни, додека не ги пресечеме врските, кои ги создава Егото. Бидејќи создавањето на тие врски немаат крај- егото сака повеќе и повеќе и нема граници. Од Егото тешко можеме да се заштититиме.

Dilgo Khyentse Rinpoche

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: