Уживајте во овој момент, бидејќи тоа е се’ што имате

Како човечки суштества, секогаш треба да имаме на ум, дека не сме канта за ѓубре. Теретот на нашите разочарувања, несогласувања и неволји, не’ оптеретуваат и ја гушат нашата среќа, секој момент во животот.

Зошто да носиме лоши спомени? Можеби нашето однесување, било добро или лошо во согласност со тогашните околности, а некој кон вас се однесувал со почитување или презир, во согласност со својата лична состојба или емотивна структура во тој момент.

Кога тие сеќавања, ги чуваме подолг период и врз основа на тоа, го формираме својот живот, страдаме. Тоа време и тие луѓе, сега не се во нашиот физички свет, но духовите на емоциите, кои се сместени во нашиот ум, уште не’ прогонуваат.

Нашиот ум би требало да биде празен и слободен. Ќе уживаме во овој момент, бидејќи тоа е се’ што имаме.

Моханџи

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: