Не дозволувајте, вашата среќа да биде заложник

Незадоволството лежи, помеѓу она што имаме денес и она, што мислиме, дека ни е потребно. Но, вистина е, дека не треба да стекнеме ништо повеќе, за да бидеме задоволни со она што веќе го имаме.

Не ни треба ничија дозвола, за да бидеме среќни. Вашиот живот е величенствен, не затоа што некој така вели или затоа што сте стекнале нешто ново, туку затоа што вие одлучивте, како таков да го гледате. Не дозволете вашата среќа да биде заложник.

Вие секогаш можете да бирате, дали ќе живеете или ќе живуркате. Штом престанете да мислите, дека се’ и секој е одговорен за вашата среќа, ќе бидете среќни. Ако не сте задоволни сега, никој друг не е виновен за тоа.

Превземете полна одговорност, за својата сопствена несреќа и веднаш ќе добиете можност, да бидете посреќни. Запрете го залудното барање на околности, кои ќе ве усреќат. Едноставно одлучете се, да ја почитувате големината на она што е во овој момент, а добрите услови ќе почнат да се формираат, околу задоволствата кои ги барате.

Поголемиот дел на вашата среќа или несреќа зависи, од вашиот поглед на животот, не од вашите околности. Дури и ако работите не се совршени токму сега, помислете на сета убавина, која е и понатаму околу вас.

До добрата причина за насмевка, не’ дели само еден чекор, една мисла, одлучете да се приклучете на неа кога ќе посакате.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: