Нема вистина, таму каде што нема љубов

Прашале еден Шаман:

Што е отров?

– Се’ прекумерно, од она што ни е потребно е отров. Тоа може да биде моќ, мрзливост, храна, нарцизам, амбиција, суета, страв, бес, што и да е.

Што е страв? – Неприфаќање на неизвесност. Кога ќе ја прифатиме, исчезнува авантурата.

Што е завист? Неприфаќање на доброто во другите. Кога ќе го прифатиме, се создава инспирација.

Што е бес? – Неприфаќање на она што е надвор од нашата контрола. Кога ќе го прифатиме, се создава толеранција.

Што е омраза? – Неприфаќање на луѓето онакви какви што се. Кога ќе ги прифатиме, се раѓа Љубавта.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: