Нема вистина, таму каде што нема љубов

Прашале еден Шаман:

Што е отров?

– Се’ прекумерно, од она што ни е потребно е отров. Тоа може да биде моќ, мрзливост, храна, нарцизам, амбиција, суета, страв, бес, што и да е.

Што е страв? – Неприфаќање на неизвесност. Кога ќе ја прифатиме, исчезнува авантурата.

Што е завист? Неприфаќање на доброто во другите. Кога ќе го прифатиме, се создава инспирација.

Што е бес? – Неприфаќање на она што е надвор од нашата контрола. Кога ќе го прифатиме, се создава толеранција.

Што е омраза? – Неприфаќање на луѓето онакви какви што се. Кога ќе ги прифатиме, се раѓа Љубавта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: