Останете сами, додека не го сретнете оној, кој ќе ве исцели

Во овој материјалистички свет, љубовта исчезнува од нашите животи. Многу љубови, кои ги примаме од другите е површна. Како можеме да го зацвртиме чувството на љубов во нашите животи и во животите на другите луѓе?

Индискиот мудрец Sadhguru одговорил: ‘Заборавете ги другите. Научете да бидете исполнети со љубов поради сопствената природа, не поради некој или нешто друго…Ако станете љубов, тогаш ќе ја знаете природата на љубовта.

Кога сакате некој, тоа е несигурен настан, бидејќи ниту едно човечко суштество не е во потполност, она што посакувате да биде. Верувајте ми, секое човечко суштество на оваа планета ќе ве разочара. Не затоа што прави нешто погрешно, туку затоа што никој не може да ги исполни нереалните очекувања, кои ги имате за нив.

Тоа едноставно не е можно. Дали вие некогаш сте успеале во потполност да ги исполните очекувањата на другите? Делимично, да, но никогаш во потполност. Така, ниту било кој друг може. Освен ако сте безнадежен романтик, па чекате да дојде совршена личност.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: