Дали секогаш треба да се биде во право?

Не морате во секој дијалог или расправа да имате сопствен епилог или заклучок. Пуштете го другиот да биде победник, а вие внимавајте на сопствениот мир.

Не мора луѓето да ги терате да мислат онака како што вие мислите, ниту да зборуваат онака како што вие зборувате. Што ќе постигнете со тоа, освен малку да го ‘исчешлате’ вашето его? Ништо повеќе.

Така од нив ќе направите свои непријатели на кои повеќе нема да им биде пријатно во ваша близина, дури и ќе им одите на живци. Пуштете ги луѓето да мислат дека ќе ве добијат и дури тогаш кога сте вистински победник.

Но, тоа секогаш не е лесно.

Да се пушти другиот да биде победник, значи да се разбере дека животот е многу повеќе од некое вербално натпреварување или докажување на сопствената интелигенција. Голем број на луѓе никогаш немаат потреба на некој да му докажуваат, бидејќи знаат и веруваат во оние вредности, кои се во нив и кои не стануваат ни поголеми ни помали затоа што некој ги признава или не признава.

Тие знаат дека чувството на сигурност не доаѓа од надвор, туку може да го најдете само во себе.

Да се пушти другиот да биде победник значи да се обврзиш пред себе дека егото нема да биде доминантен фактор при донесување на одлуки, туку дека важна улога ќе има вашата душа. Тоа исто така значи дека било какво натпреварување нема да го сфатите како губиток на време и разум, туку како губиток на самодовербата.

Да се пушти другиот да биде победник,значи да престанете да се занимавате со неважни работи и да влегувате во непотребни битки, а нашиот фокус да биде само на оние избори кои го прават нашето срце. Затоа пуштете го другиот да биде победник, а вие продолжете да ја пишувате вашата животна приказна независно, чија ќе биде последна.

Кога ќе почнете да ги контролирате своите слабости, ќе сфатите дека ваквата потреба се наоѓа меѓу нив. Одлучете, што сакате да добиете од животот, а се’ друго турнете настрана.

Кога ќе ви стане сеедно кој ќе биде вербален победник, ќе видите како подобро ќе се чувствувате во сопствената кожа и со тоа ќе станете вистински победник.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: