Кога љубовта не е возвратена?

Ние веруваме дека сме повредени ако љубовта не ни е возвратена.

Но, тоа не е она што не боли. Болката почнува кога не даваме љубов.

Ние вистински постоиме ако ДАВАМЕ љубов. Светот нѐ тера да веруваме дека ние зависиме од туѓата љубов.

Но тоа е погрешно уверување и причина за сите наши проблеми. Вистина е дека ние зависиме од тоа дали даваме љубов.

Не се работи што добиваме за возврат, туку што даваме однапред.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: