Само Бог е пат, но ти можеш да им гo покажеш на другите

Бог може се’, но еве што ти можеш и во што Бог смета на тебе.

Само Бог создава, но ти можеш да му дадеш важност на она што е создадено.

Само Бог може да подари живот но, ти можеш да го почитуваш и пренесуваш.

Само Бог дава здравје, но то можеш за него да се грижиш.

Само Бог може да подари вера, но ти можеш да дадеш свое сведоштво. Само Бог може да влее надеж но, ти можеш да ја подариш на братот, човекот, довербата.

Само Бог е извор на вистинска љубов, а ти во Исус можеш да ја покажеш таа љубов и да ги поучиш другите како вистински се сака. Само Бог може да подари мир а ти можеш на друг да ја пренесеш. Само Бог може да даде сила, но ти можеш да ги исправиш обесхрабрените.

Само Бог е пат, но ти можеш да им гo покажеш на другите.

Само Бог е светло, но ти можеш да направиш тоа да свети во очите на другите. Само Бог може да го направи невозможно, но ти можеш да го направиш можно. Само Бог сам себе си е доволен, но тој сепак смета на тебе.

Непознат автор

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: