'Сакам' и 'Можам' се единствени критериуми на кои треба да се потпреш

Ранливост е место каде се среќаваат храброста и стравот. Кога ќе се почувствуваме ранливи, дали е тоа знак на слабост и несовршеност, од кои се обидуваме да побегнеме? Вистинско прашање е како да се живее со полно срце и да се препознае ранливоста?

Во културата во која живееме поимот на ранливост во потполност е изедначенa со поимот слабост. Ако не сме совршени, а при тоа се подготвуваме за битка, научени сме во ‘арената’ да не влегуваме. Таа арена може да биде било што: однос со партнерот, работа, семејство, состанок, креативен процес. Во секој случај, најсилниот мит на нашата цивилизација се базира на идејата, дека едноставно мора да се победи.

Секако, ниту сме сите победници, ниту на сите ни е јасен таков воен пристап на животот. Во опкружувањето кое не е баш великодушно, ако човек или однесување се осудуваат, најлесно ни е да се замаскираме и да се удавиме во илузијата, дека ранливоста е исто што и слабоста и никому, па ни себе си, не смееме да признаеме.

Отфрлање на можноста да бидеме ранливи, истовремено ни смета и во живеењето со полно срце. Потребна е голема храброст, за да се отвориме и да бидеме ранливи, но тоа е токму она што овозможува чувството на поврзаност, сочувство и љубов, а тоа се, да не заборавиме, основни услови на патот кон целовитост и радосно живеење.

Зошто се потенцира важноста на срамот, ранливоста, несовршеноста? Сите овие прашања имаат многу важна улога во нашето секојдневно функционирање. Разбирањето на поимите на срам, ранливост и несовршеност и нивно препознавање и важност е клучно, не само за нас како поединци туку и за креирање на потполно нови културолошки парадигми во кои, човек на човек, нема да му биде волк.

Латинската изрека homo homini lupus est, е создадена пред неколку илјади години и ако продолжиме да живееме од егоистични потреби, само да преживееме, таа и во следните неколку илјади години ќе биде точна.

извор: sensa.hr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: