Нема да чекам некој да ме разбере… Јас живеам!

Нема да чекам некој да ме разбере. Јас ќе живеам. Бидејќи едно е да знаеш, а друго е личниот став.
Знаењето е во книгите запишано. Ставот е плод на животот. Јас сакам да живеам додека живеам.

И на никој да не му се правдам, зошто го сакам овој живот и зошто во се’ гледам само добро.

by Рита

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: