Ти си важна. Твоите чувства се важни

Важен е начинот на кој го гледаш светот, важни се зборовите кои ги чуваш само за себе, бидејќи премногу се плашиш што другите мислат.

Твојот глас е важен. Твоите чувства се важни. Не се претерани и пресилни или иритирачки.

Не се нереални, луди или наивни. Тие се тука. Тие се твоите длабочини и емоции… И тие се многу важни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: