Луѓето никогаш нема да ти простат ако носиш радост на лицето

Луѓето никогаш нема да ти простат ако носиш радост на лицето.

И твојот избор, со насмевка да одиш низ животот, во лошото да гледаш убаво, со малку да можеш да направиш многу повеќе, отколку тие со многу.

Нема да ти простат, што не ти е гајле за оние кои се полни со завист, што своето време го трошиш многу поинаку од нив и плус си среќен во тоа време. Што во овој изопачен свет, секогаш знаеш со свои раце и глава, себе си да си заработиш за живот, тоа што не молиш никој и на никој не му се поклонуваш.

Тие што ти прават сопки, не можат да те спречат да стигнеш на целта, а при тоа, ти не им правиш сопки, не се грижиш за таквото однесување, бидејќи не ти е важно за нивните празни животи.

Нема да ти простат за тоа што сакаш, што неизмерно сакаш.. За тоа што правиш нешто поинакво, а тие немаат храброст да го направат, па стигнуваш на целта која тие ја посакуваат, а не знаат како.

Луѓето тоа никогаш нема да ти го простат..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: